Tailor-made recruitmentoplossingen.

Werkgevers

Opdrachtgevers van Comforce Recruitment zijn onder meer organisaties op het gebied van (digital) media, FMCG, zakelijke dienstverlening, non-profit en communicatie advies.

Doelstelling van Comforce is het aangaan van een strategische samenwerking gericht op de lange termijn. Op deze wijze wordt de toegevoegde waarde van Comforce vergroot, doordat wij meer inzicht krijgen in de organisatie en functies. Dit verhoogt de snelheid en kwaliteit van handelen.
 

Services

Comforce kent vier vormen van dienstverlening:

Werving & Selectie

Comforce Werving & Selectie is het werven en selecteren van kandidaten voor functies op management, senior- en middelniveau vanaf drie jaar relevante werkervaring. Hierbij wordt primair gebruik gemaakt van de database van Comforce. Deze opdrachten worden zonodig op initiatief van Comforce via online media gecommuniceerd. 

Executive Search

Comforce Executive Search is het searchen van kandidaten op Directie en Senior Management niveau. Hierbij worden kandidaten gericht in de markt, vanuit de database en het netwerk van Comforce benaderd. Deze opdrachten worden maar beperkt via de media gecommuniceerd. 

Interim Management

Comforce is in staat een oplossing te bieden in het geval er sprake is van een behoefte aan tijdelijke versterking in verband met bijvoorbeeld een introductie van een product, ziekte of zwangerschaps-verlof van een medewerker. 

S.O.S. Recruitment

SOS Recruitment is geschikt is voor posities die moeilijk invulbaar zijn of die een spoedeisend karakter hebben. Deze dienstverlening is 24/7 beschikbaar.
  

Waarom Comforce?

De volgende elementen zijn voor werkgevers van toegevoegde waarde om Comforce in te schakelen:

Ervaring
Comforce is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van recruitment. Referenties zijn beschikbaar.

Specialisme
Comforce is gespecialiseerd in functies op het gebied van media, marketing, sales, communicatie en digital

Bemiddeling op alle niveaus
Comforce is in staat functies in te vullen op directie-, management-, senior- en middelniveau.

Kwalitatief database & netwerk
Gedurende vele jaren heeft Comforce een database en netwerk opgebouwd, waarin zich duizenden professionals bevinden met ervaring op de specialisatiegebieden.

Digitale techniek
Bijvoorbeeld door middel van sociale media, zoals LinkedIn.

Concurrerend tarief
Comforce hanteert een concurrerend tarief. ‘Tailormade’ afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot onder meer exclusiviteit en een lange termijn samenwerking.

Procedure

Iedere procedure bestaat uit een zogenaamd stappenplan dat wij graag persoonlijk aan u toelichten. De volgende punten komen hierbij onder meer aan de orde:

  • inventarisatie;
  • vaststellen van de wervingsstrategie;
  • voorselectie en presentatie van kandidaten;
  • eindselectie, referentiecheck;
  • advies over assessment en arbeidsvoorwaarden;
  • after service.
     

Meer informatie?

Contact met één van onze consultants voor aanvullende informatie? Bel 06-50207656 of mail naar info@comforce.nl.